ارتباط با ما

    جهت تماس با ما

     استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر خیابان قدس کوچه مسجد قدس کد پستی 5781843766

    شماره ثابت جهت تماس با تیم هانیس شاپ : 02155757458

     09106913726